Privacy statement Hattrick Heroes

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 maart 2019.

Inleiding

Hattrick Heroes neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Wie is Hattrick Heroes?

Hattrick Heroes is de eenmanszaak Hattrick Heroes, kantoorhoudende te (9301 BZ) Roden aan Nijlandspark 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68466557.

Wanneer Hattrick Heroes jouw persoonsgegevens verwerkt, is Hattrick Heroes de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hattrick Heroes jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hattrick Heroes persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hattrick Heroes voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hattrick Heroes worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Factuuradres
Grondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Beheer van bestellingen
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
CRM
Gegevens:
Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Affiliate marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

App

Doeleinde:
Account aanbieden
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:
Beveiliging van gegevens
Gegevens:
Wachtwoord, Naam, Adres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:
Marktonderzoek
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Hattrick Heroes heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hattrick Heroes over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hattrick Heroes. Je kunt verzoeken dat Hattrick Heroes je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hattrick Heroes te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hattrick Heroes of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hattrick Heroes te verkrijgen. Hattrick Heroes zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hattrick Heroes je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hattrick Heroes

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] Hattrick Heroes zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hattrick Heroes een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hattrick Heroes je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Hattrick Heroes verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hattrick Heroes je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hattrick Heroes jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected] Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.